Administrācija

Pārvaldes vadītāja
Kanceleja Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centrs
Komunālais dienests Demenes pagasta bibliotēka
Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs Demenes kultūras nams
Daugavpils novada Sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs „Paspārne”  Demenes bērnu un jauniešu centrs

 

Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne valentina.gadzane@demene.lv 65407602
Lietvedības pārzine Ruta Pavlova parvalde@demene.lv 65407682
Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centra sekretāre Jeļena Elksniņa jelena.elksnina@demene.lv 65475050
Galvenā grāmatvede Zilgme Škutāne zilgme.skutane@demene.lv 65476700
Grāmatvede Irina Romanovska irina.romanovska@demene.lv 65476701
Grāmatvede Alīna Kučinska alina.kucinska@demene.lv 65476701
Grāmatvede Jevgeņija Ļisovska jevgenija.lisovska@demene.lv 65429940
Inspektore – kasiere Anna Meņšikova anna.mensikova@demene.lv 65476702
Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Regīna Tamane regina.tamane@demene.lv 65429952
Sociālais darbinieks Svetlana Barkovska svetlana.barkovska@demene.lv 65476703
Sociālais darbinieks Inna Suvorova inna.suvorova@demene.lv 65476703
Komunālā dienesta vadītājs Viesturs Valainis viesturs.valainis@demene.lv 65476706
 Zemes lietu speciālists Tatjana Veļičko tatjana.velicko@demene.lv 65476705
Kultūras nama direktore Olga Zaikovska olga.zaikovska@demene.lv 65476708
Demenes pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Sterlāne jelena.sterlane@demene.lv 65476707
Jaunatnes lietu speciāliste Viktorija Kiseļova viktorija.kiselova@demene.lv 25331385
Sporta organizators Antons Barkovskis 22320848
Skrudalienas bāriņtiesas Lilija Terentjeva lilija.terentjeva@demene.lv 65429951
Zemgales vidusskolas direktors Aleksandrs Petkevičs zemg.vsk@inbox.lv,
skola@demene.lv
65471763,
65471757
Daugavpils novada lauku attīstības konsultants Ņina Sisa nina.sisa@llkc.lv 28303670