Aizritēja Senioru atpūtas pēcpusdiena

Trešdien, 12. oktobrī Demenes kultūras namā aizritēja Senioru atpūtas pēcpusdiena „Atmiņu virpulī”. Ik gadu seniori atnāk uz pasākumu, lai satikt sev pazīstamus cilvēkus, padalīties atmiņās. Visus svētku dalībniekus sveica, pateicās un laba novēlējumus teica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova un Demenes pagasta pārvaldes pārstāve Ruta Pavlova, Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Regīna Tamane un Daugavpils novada pensionāru apvienības locekle Olga Rogoļeva.

Pasākumā ar skaistām un skanīgām dziesmām uzstājās Daugavpils Ukraiņu kultūrizglītības biedrības pašdarbības kolektīvs „MRIJA”, vadītāja Nadežda Stahovska. Līdz ar pirmajiem mūzikas ritmiem zāle bija piepildīta ar dejotgribētājiem. Visi kopā dziedāja, dejoja. Īpašu pārsteigumu senioriem sagādāja Mihails Aļminovičs, kas nodziedāja skaistu un sirsnīgu dziesmu visiem klātesošiem. Šogad uz pasākumu ieradās 3 jaunie seniori, kurus arī iesvētīja senioru rindās, uzdāvinot tiem īpašus „senioru” priekšautus.

Pasākuma turpinājumā visi dalībnieki jautri pavadīja laiku, dejojot, klausoties un dziedot muzikantu Vitālija un Artūra vadībā. Zālē valdīja sirsnīga, draudzīga un labvēlīga atmosfēra.

Pateicamies māksliniekiem par uzstāšanos, senioriem par atsaucību un dalību, SAC „Paspārne” par palīdzību,  Daugavpils novada domei un Demenes pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

Par atbalstu Senioru atpūtas pēcpusdienas organizēšanā pateicamies arī mūsu sponsoriem: AS „DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS”, AS „LATVIJAS MAIZNIEKS”, SIA „ANTARIS”, SIA „EKO LATGALE”, SIA „DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA”, SIA “LATGALES KRASTKALNI”, SIA „SZMA”, SIA „OLANA”, SIA „JAIVA”, IK “KATRINA 23”, „”Z/S „VERAS”, Z/S „LIEPAS”, OĻEGAM KASKEVIČAM, ZEMGALES VIDUSSKOLAI.

Fotogalerija