Ārpusstundu darbs

27.12.2017.

Projekta „Kopā būt!” noslēguma pasākums „Mūsu draudzīgā ģimene”

Zemgales vidusskolā

Autore: Tatjana Kavševiča, direktora vietniece audzināšanas jomā

Zemgales vidusskolā tika īstenots Daugavpils novada projekts “Kopā būt”. Pēdējais novembra pasākums bija „Mūsu draudzīgā ģimene”. Šī projekta mērķis bija veidot labvēlīgu izpratni par bērnu un vecāku savstarpējām attiecībām un aktualizēt tādas vērtības kā cieņa, izpalīdzība, uzticība, iejūtība, līdzcietība, atbalsts, sadarbība un draudzība.

Skolēniem un vecākiem bija iespēja iepazīties ar kopīgām laika pavadīšanas iespējām. 5.-10.klašu audzinātājas demonstrēja savas idejas par to, kā var interesanti pavadīt laiku ģimenes lokā, piedāvāja skolēniem un viņu vecākiem iesaistīties darbā.

No soliem atbrīvotā telpā gaisotne bija ļoti rosīga – 8.klases meitenes rādīja, stāstīja un iesaistīja visās darbībās skolas biedrus un vecākus. Mērķis bija iemācīt, kā sniegt palīdzību četros dažādos gadījumos, kad tā kādam nepieciešama. “Kad ieraugām kādu guļam, vispirms cenšamies pievērst viņa uzmanību, piemēram, skaļi vaicājot: “ Vai mani dzirdat? Kas noticis?”” aizrautīgi, bet lietišķi skaidro Veronika Terentjeva no 8.klases. Tālāk viņa kopā ar Viktoriju Kavševiču un Anastasiju Kuprijanovu soli pa solim izstāstīja, kā rīkoties, kā sazināties ar palīdzības dienestu, kas darāms, kamēr ierodas mediķi. Pēc tam tas pats jāatkārto citu klašu jauniešiem, kas līdz šim bija citās aktivitātēs.

Vecāki atzīmēja, ka bija ļoti interesanti, pamācoši, pašiem bija jādarbojas. Apgūt šīs zināšanas neesot grūti, jo tad, kad visu skaidro skolotāja Jadviga Bobkova, katrs pats domā līdzi, kas un kāpēc jādara. Skolotāja ir ļoti priecīga par ieinteresēto sadarbību.

Krievu valodas un literatūras skolotāja Larisa Safronova sagatavoja dažādus lasīšanas uzdevumus, jautājumus par literatūras varoņiem un dažādām grāmatām. Vecākiem bija interesanti un izzinoši uzklausīt viņas padomus par lasīšanu ģimenes lokā. Lasīšana sākas ar īstās grāmatas atrašanu, un pašam procesam jābūt ērtam, novērtētam un labprātīgam. No vecākiem pamatā nepieciešams tikai atbalsts un līdzāsbūšana. Lasīšanai jābūt vienkāršai un patīkamai. Galvenais – jāsāk kopā. Daudzi nelasa, jo nezina – kā. Kādam jābūt apgaismojumam? Cik ērti vajag iekārtoties? Vai jābūt kādam speciālam garastāvoklim? Lasiet kopā visa ģimene, varbūt pat ieviesiet tradīciju svētdienas pēcpusdienā vienmēr stundu palasīt. Pārrunājiet izlasīto un nosviniet to. Ir svarīgi radīt bērnā izjūtu, ka kādu interesē tas, ko viņš ir izlasījis, un ka par grāmatu var brīvi un atklāti izteikties. Jāļauj pamatot arī, kādēļ tā nav patikusi. Katram lasītājam ģimenē vajadzētu īsi izstāstīt par grāmatas varoņiem, galvenajiem notikumiem un kādu gūto atziņu. Grāmatas izlasīšanas brīdis jānosvin ar kaut ko garšīgu vai jautru. Bērnam būs sajūta, ka viņa lasīšanas darbiņš ir novērtēts, turklāt lasīt grāmatu bijis patīkami, un pastāv liela iespēja, ka rokās tiks paņemts arī nākamais izdevums.

Kuram gan mājās nav kaudzītes ar senām, iemūžinātām atmiņām? Iespējams, kādam tās vēl tikai gaida lielo šķirošanas dienu, lai savirknētos skaistā albumā, bet, ja tas jau pagūts, jāievēro arī daži priekšnoteikumi, kā uzglabāt albumus. Ja ir vēlēšanās fotogrāfijas uzglabāt kaudzītēs, nevis sakārtotas albumos, vēl jo vairāk jādara viss iespējamais, lai tās saglabātos pēc iespējas kvalitatīvākas.

Kā zināms, iemūžinātās atmiņas ir vēsturiski avoti, un pret tiem jāizturas ar cieņu. Pat tad, ja šobrīd varbūt šķiet, ka fotogrāfijas nav tās glītākās, pēc kāda laika tām var būt pavisam cita vērtība, tāpēc to glabāšanai ir ļoti liela nozīme, it īpaši tāpēc, ka drukājam mūsdienās tās arvien retāk. Vērtīgus ieteikumus, kā uzglabāt fotogrāfijas un sakārtot albumus, sniedza vēstures skolotāja Anastasija Kočmarjova.

Matemātikas skolotājas Santas Kulakovas radošajā darbnīcā, sanākot kopā skolēniem un pieaugušajiem, bija iespēja izgatavot suvenīra gleznu ar uzrakstu „Kopā būt!”. Katrai klasei bija savs ekskluzīvais variants.

Gaidot Ziemassvētkus, tumšajos vakaros visa ģimene var izgatavot  rotājumus eglītei un mājai. Kā izmantot vienkāršus materiālus, skaidroja un rādīja matemātikas skolotāja Žanna Špaka. Vecāki kopā ar bērniem izveidoja papīra eglīti ar smalkām piparkūkām.

„Literārajā kafejnīcā” pie skolotājas Marinas Karņickas bija plaša izvēle: „sviestmaizes ar mīklām”, „pīrādziņi ar dārzeņiem”, „kanapē ar sakāmvārdiem”. Marinas kundze laipni piedāvāja „nogaršot” katru uzdevumu. Visi aizrautīgi risināja mīklas un „būvēja dzejoļu kāpnes”.

Projekta “Kopā būt” noslēguma pasākumā visus vienoja uzklāts galds ar saldumiem un tēju. Pateicos skolēniem, vecākiem un skolotājiem par sadarbību, par draudzīgas un saprotošas vides veidošanu starp bērniem un pieaugušajiem.

 

27.11.2017.

Patriotu nedēļas pasākumi Zemgales vidusskolā

Autore: Tatjana Kavševiča, direktora vietniece audzināšanas jomā

„Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,

Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt,

Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai

Un saule liek pār mūsu druvām līt.”   (Leonīds Breikšs)

Šogad patriotu nedēļa Zemgales skolēniem sākās jau 8.novembrī, kad skolā notika vairāki pasākumi. Sākumskolas izglītojamie piedalījās viktorīnā „Mana Latvija”, kur risināja dažādus uzdevumus par Latvijas dabu un ģeogrāfiju, veidoja radošus darbus. Pamatskolas skolēni cīnījās par Lāčplēša kausu, piedaloties aizraujošās sacīkstēs. Pirmo vietu ieguva 8.klases zēni (kl.audz.J.Bobkova). 9.-12.kl. skolēniem tika rīkota spēle „Erudīts”, kurā uzvarēja 10.klase (kl.audz. L.Safronova). Visi skolēni ar savām klašu audzinātājām veidoja plakātus, kuros apkopoja informāciju par kādu Latvijai veltītu tēmu.

Svinīgajā pasākumā piedalījās skolēni, pedagogi un skolas darbinieki. 17.novembra pasākums „Iesim rotaļās!” tika veltīts latviešu folklorai. Ar priekšnesumiem skatītājus priecēja 1.,2.kl.skolēni. Viņi dziedāja un spēlēja rotaļas „Kas dārzā?”, „Aijā žūžū…”. Patiešām raits solis bija 3.,5. un 6.kl.skolēnu kolektīvam, kas kopā ar latviešu valodas skolotāju Ilvu Baranovsku demonstrēja deju rotaļas „Mugurdancis” un „Plaukstiņpolka”. Skaistākās Latvijas ainavas noskatījāmies slaidu prezentācijā „Skaista ir mana Latvija visos gadalaikos!”. 1.-4.klašu koris un skolas vokālais ansamblis izpildīja dziesmas par Rīgu, Latviju un tās skaisto dabu.

Paldies visiem koncerta dalībniekiem, kolektīviem, solistiem un pedagogiem. Lai katrā sirdī uz ilgu laiku paliek svētku sajūta un īpašs lepnums par savu valsti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2017.

Būt kopā visu dienu!

Autore: Tatjana Kavševiča, direktora vietniece audzināšanas jomā

Zemgales vidusskolā turpinās projekts „Kopā būt!”. Šoreiz pedagogi nolēma modernizēt ierastās vecāku sapulces. Vecāki nejūtas īpaši ērti, ja tāpat kā bērni tiek sasēdināti solos un klausās skolotāja garu runu. Gaidot vecākus, īpaši padomājām par atmosfēras radīšanu. Parūpējāmies, lai viesi labi justos, lai saprastu, ka ir mīļi gaidīti mūsu skolā. Veiksmīgas sadarbības pamatā, protams, ir mierīga, draudzīga un konstruktīva attieksme vienam pret otru. Pie rīta kafijas es katram viesim pasniedzu ābolu kūciņu ar klāt pievienotu īpašu labas dienas novēlējumu.

Vecāki bērniem dod sajūtu, ka skolā ir droši, interesanti, bet būs arī grūti. Svarīgi, ka bērni sajūt vecāku atbalstu, zina, ka vecāki būs kopā ar bērnu, ja būs grūtības, tad pārvarēs tās kopā. Skolā vecākiem bija iespēja apmeklēt trīs atklātās stundas, kur viņi strādāja kopā ar bērniem: dejoja, dziedāja, lasīja dažādās valodās, meklēja informāciju, spēlēja, atbildēja un atbalstīja savus bērnus. Pieaugušajiem tāpat kā bērniem bija patīkami būt pamanītiem un paslavētiem.

Pēc gardām pusdienām “ZINO” centra organizatores rādīja jautrus eksperimentus, kuros piedalījās gan skolēni, gan vecāki. Īpaši drosmīgas mammas pat uguni turēja rokās!

Radošajā darbnīcā bērni un vecāki zīmēja un izgrieza latviešu etnogrāfiskās zīmes, līmēja tās uz nokrāsotiem šķīvjiem. Neformālā gaisotnē tika pārrunāti dienas notikumi un radītas jaunas ieceres. Kopīgi izgatavotie rotājumi tika izmantoti skolas gaiteņa noformējumam.

Vecāki, satiekoties skolā, atraduši tik saistošus tematus un interesantus sarunu biedrus, ka par vecāku sapulcēm tagad domā to labāko. Paldies visiem vecākiem un pedagogiem, kas piedalījās pasākumā “Viena skolas diena”! Gaidīsim projekta gala pasākumu, kas notiks novembra beigās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2017.

Pirmklasnieku svētki

Autore: Iveta Stepuļonoka, latviešu valodas skolotāja

 

Skolā iet mums ļoti patīk,

Katru rītu draugus satikt.

Patīk mums kā zvaniņš dzied,

Aicinot mūs klasē iet.

18.oktobrī Zemgales vidusskolā notika 1.klasītes svētki, kuros mazie pirmklasnieki tika uzņemti sākumskolas skolēnu pulkā. Gan klases audzinātāja Jeļena Karņilova, gan skolēnu vecāki, gan arī paši bērni priecājās par pasākumu.

Ciemos pie bērniem bija ieradusies Mazā raganiņa, kas rādīja dažādas aktivitātes, iesaistot bērnus un vecākus. Tas priecēja visus, jo varēja aktīvi piedalīties spēlēs un rotaļās.

1.klasīti arī sveica 2.un 3.klase, kā arī 4.klase. Raganiņa katram uzdāvināja medaļu

“Pirmklasnieks”. Pirmā klasīte iepriecēja mūs ar jautru dziesmu.

Neiztika bez dāvanām. Vislielākā dāvana bija lielais lego kluču komplekts, ko bērni saņēma no direktora rokām. Savā brīvajā laikā bērni varēs sacensties torņu celšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2017.

Projekts “Kopā būt!” Zemgalē

Autore: Žanna Špaka, 6.klases audzinātāja

Zemgales vidusskolā turpinās projekts “ Kopā būt”. Projekta ietvaros zemgalieši apmeklēja Daugavpils Māla mākslas centru. Vecākiem un bērniem bija iespēja iepazīties ar Latgales kultūras mantojumu – keramikas un podniecības tradīcijām.  Ekskursijas laikā skolēni iepazinās  ar māla centra vēsturi  un  ar keramiķu darbu izstādi. Ļoti aizraujoša bija piedalīšanās keramiķu meistarklasē. Skolēni un vecāki varēja pastrādāt ar mālu un izveidot māla izstrādājumus. Pēc dažām nedēļām izstrādājumi, kuri tika apdedzināti krāsnī, atgriezās pie saviem autoriem. Liels paldies Daugavpils Māla mākslas centra keramiķiem par aizraujošo nodarbību!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2017.

Tūrisma diena Zemgalē

Autore: Tatjana Kavševiča, direktora vietniece audzināšanas jomā

Tūrisma diena Zemgales vidusskolā tika rīkota saulainajā piektdienā, 8.septembrī. Visu klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās  izzinošās ekskursijās  pa mežu, pa dabas parku. Rudenī, kad dabai ir zelta tērpi, atrašanās dabā ir aizraujošs notikums. Turklāt, cik patīkami kopā izpētīt mežu, ezeru, tā iemītniekus, izbaudīt rudens pikniku- siltu tēju un ugunskurā ceptu desiņu-apstākļos, kad nedaudz salst rokas.

Katrā klasē aktīvākie skolēni parūpējās par to, lai pārgājiens būtu interesants. Spēles, konkursi, āķīgi uzdevumi un rezultātā arī balvas! Prieks par šo kopā pavadīto dienu!

 

 

 

 

 

04.09.2017.

“Kopā būt!” Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnī

Autore: Tatjana Kavševiča, direktora vietniece audzināšanas jomā

2017.gada 29.augustā projekta “Kopā būt!” ietvaros Zemgales vidusskolas skolēni kopā ar vecākiem devās uz Dinaburgas cietoksni. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties kvestā “Ģimenes pašbilde”.

No daudzveidīgajiem cietokšņa pieminekļiem tika izvēlēti spilgtākie seši objekti, kurus vajadzēja atrast pēc dotās kartes. Blakus atrastajiem pieminekļiem vajadzēja nofotografēties kopā ar ģimenes locekļiem. Par vērtēšanas kritērijiem kļuva laiks, dalībnieku aktivitāte un bilžu oriģinalitāte. Galveno dāvanu, biļetes uz Marka Rotko centru,  par piedalīšanos kvestā ieguva Lukjansku ģimene. Īstenībā šajā konkursā nebija zaudētāju, tāpēc ka gan bērni, gan vecāki guva gandarījumu un labu noskaņojumu, pildot uzdevumus. Liels paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un aktivitāti, kā arī spēles organizatoriem – vēstures skolotājai Anastasijai Kočmarjovai un krievu valodas un literatūras skolotājai Larisai Safronovai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2017.

Zemgales vidusskolā turpinās projekts “Kopā būt!”

Autore: Tatjana Kavševiča, direktora vietniece audzināšanas jomā

“Vislabākās un skaistākās pasaules lietas nav acīm

redzamas vai sataustāmas. Tās ir jāprot sajust ar sirdi.” /Helena Kellera/

Cik patīkami vasaras vidū satikties ar klasesbiedriem un skolas draugiem skaistajās Daugavpils novada vietās! Šoreiz 5., 6., 8. klašu skolēni kopā ar vecākiem devās apmeklēt Naujenes novadpētniecības muzeju un dabas parku “Daugavas loki”.

Sākumā skolēni ar vecākiem apskatīja muzeja mākslas galeriju “Tēlniece Valentīna Zeile”. Īpaša uzmanība muzejā tiek pievērsta tēlnieces radošā dzīves gājuma atspoguļojumam. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja aplūkot tematisko V.Zeiles darbu izstādi “Saruna” no muzeja krājumiem. Pēc iepazīšanās ar videodemonstrējumu, kā V.Zeile veido skulptūras, mēs uzzinājām par viņas ģimenes vēsturi. Muzeja 2.stāvā mēs baudījām V.Zeiles jubilejas izstādi “Lidojums”, kurā pārstāvētas agrīnā Latvijas perioda skices, kā arī Francijā tapušie darbi.

Pēc tam mēs apskatījām muzeja dabas ekspozīcijas, uzzinājām daudz jauna par vabolēm. Neaizmirstami iespaidi paliks skolēniem par etnogrāfijas ekspozīciju Latgales zemnieka sētā “Skovorda, ļižeika, kačerags”. Bērni ar interesi klausījās par vecām sadzīves lietām, meklēja priekšmetus, kas bija nosaukti latgaliešu valodā.

Tālāk mēs devāmies staigāt pa pasakainām taciņām parkā “Daugavas loki”. Noklausījāmies gides Māras stāstu par veco Dinaburgas pili pie Daugavas. Visiem patika šī gleznainā vieta Daugavas krastā. Interesanti, ka pilij ir savs sargs – rudais runcis, kurš sēdēja tieši pie pils maketa vārtiem kā viesmīlīgs saimnieks. Nedaudz apgrūtināts ceļš pa trepēm izveda mūs uz skatu torni ar nelielu atpūtas laukumu.

Ekskursijas otrajā daļā visi devās uz parku “Stalkers”, kur bija iespēja apskatīt kokus, ziedus, skaistas puķu dobes, kā arī piedalīties piknikā un atpūsties bērnu laukumā kopā ar vecākiem. Paldies visiem dalībniekiem un skolotājām. Diena tiešām bija izdevusies!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2017.

Zemgales vidusskolā sākas projekts “Kopā būt!”

Autore: Jadviga Bobkova, 7.klases audzinātāja

5.jūnijā Zemgales vidusskolā sākās projekta „Kopā būt” realizācija. 4.-8. klašu skolēni piedalījās pārgājienā „Īsto tūristu diena”. Pasākums tika organizēts brīvā dabā pie ezera „Kumpoti III”. Šī pasākuma dalībnieki – 4. – 8. klašu skolēni, vecāki un skolotāji.

Aktivitāte popularizēja veselīgu dzīvesveidu skolēnu, vecāku un pedagogu vidū, kā arī deva iespēju attīstīt stipru, saliedētu un draudzīgu kolektīvu caur tūrisma iemaņu demonstrēšanu, caur sadarbību un draudzīgu attieksmi pret dabu. Pirms pasākuma aktivitātēm skolotāji dalībniekus sadalīja 2 komandās un skaidroja pienākumus.

Dalībnieki izvilka no maisiņa lapiņas ar pienākumu aprakstu (kapteinis, pavārs, mediķis, atbildīgais par ugunskuru, atbildīgais par sporta spēlēm un sporta inventāru, atbildīgais par kārtību, par piknika vietu, par ēdināšanas vietu, par mūziku utt.)

Kapteiņi saņēma maršruta plānu, kurā tika norādīts kustības virziens. Pārgājiena galapunktu dalībnieki noteica ar kompasa palīdzību. Kad komandas atrada atpūtas vietu, tika organizētas spēles, konkurss „Ugunskurs pēc visiem noteikumiem”, jautrās stafetes, zupas vārīšana, šķēršļu pārvarēšana, mēmais šovs.

Pārgājiens notika draudzīgā atmosfērā. Visi pārgājiena dalībnieki saņēma diplomu un dāvanu. Mīļš paldies atsaucīgajiem vecākiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2017.

Kinologi ciemojās Zemgales vidusskolā

Autore: Tatjana Kavševiča, direktora vietniece audzināšanas jomā

Trešdien, 3.maijā Valsts robežsardzes kinologi ar dienesta suņiem viesojās Zemgales vidusskolā. Pasākuma mērķis – veicināt izglītojamo izpratni par Valsts robežsardzi, sniegt ieskatu kinologa darba specifikā.

Kinoloģijas nodaļas vecākā inspektore Ilze Jankovska stāstīja par darba specifiku, komentēja dienesta suņu sniegtos paraugdemonstrējumus. Kinologi demonstrēja suņu prasmes un iemaņas, meklējot apslēptos priekšmetus, noziedzniekus, aizliegtās vielas. Skolēni uzzināja, kādas komandas prot izpildīt suņi, kā viņus kopj un dresē, kur var apgūt robežsarga profesiju, kādam jābūt kinologam un robežsargam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2017.

Barikāžu atceres diena Zemgales vidusskolā

Autore: Olita Ragele, vēstures skolotāja

18. janvārī Zemgales vidusskolā notika pasākums, kas tika veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai. Pasākumā piedalījās 5.-12. klases skolēni un klases audzinātājas. 11. un 12. klases skolēni pastāstīja visiem klātesošajiem par barikāžu laika notikumiem un pēc tam parādīja video un foto prezentāciju par barikāžu veidošanu un aizstāvēšanu. Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma papīra „bluķi”, uz kura pierakstīja, ko katrs var izdarīt, lai saglabātu mieru un neatkarību.

barikades16144812_743532459129336_1405150530_n16215859_743532455796003_848896053_n16144631_743532162462699_2049920770_n16215657_743532125796036_708991380_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.2017.

Jaungada eglīte Zemgales vidusskolā

Autore: direktora vietniece audzināšanas jomā T.Kavševiča

27.decembrī Zemgales vidusskolā notika Jaungada pasākums, kam visi cītīgi un jautri gatavojās. Šajā dienā aktu zālē bija pasakaina atmosfēra – tā bija izrotāta atbilstoši svētku noskaņai, tikpat krāšņi un spilgti kā mūsu eglīte. Tas bija 7. un 10. klases skolēnu pašpārvaldes aktīvistu nopelns.

No rīta Zemgales vidusskolā ciemojās Salatētis ar Sniegbaltīti un Sniegavīrs. Svētkos piedalījās arī pasaku varoņi – Jautrais Tīģerēns (Elīna Baranovska, 12.kl.) un Zilonītis (Stefānija Semjonova, 12. kl.).  Bērni kopā ar Zilonīti un Tīģerēnu  dejoja, sacentās un gāja rotaļās. Visiem bija jautri!  Bērni uzmanīgi sekoja uzveduma varoņiem, pārdzīvoja un patiesi priecājās. Jautrās dejas, spēles un maskas darīja svētkus spilgtus un jautrus. Neiztika bez Jaungada dzejoļiem Salatētim un saldām dāvanām. Salatētis un Sniegbaltīte iepriecināja lielos un mazos ar patīkamām atrakcijām, pārsteidza ar aizraujošiem jokiem, spēlēm un rotaļām. Jautrais Ziemassvētku vecītis interesantā veidā caur jokiem un stāstiem pasniedza bērniem dāvaniņas. Kopā ar Ziemassvētku vecīti un Sniegbaltīti visi smējās, jokoja, gāja rotaļās, minēja mīklas, piedalījās konkursos, fotografējās un dziedāja dziesmas, kas radīja lustīgu atmosfēru un patīkamu svētku noskaņu.

Jaungada pasākumā katram bija dota iespēja uzstāties vai vienkārši palīdzēt saglabāt svētku noskaņojumu un atmosfēru. Katra klase, pat mazuļi, skatītājus aizrāva ar savu uzstāšanos. Rādot priekšnesumus, bērni dāvāja sirds siltumu visiem skatītājiem, jo katra uzstāšanās tika izpildīta ar patiesu mīlestību. Bērni dziedāja dziesmas, dejoja, spēlēja dažādas lomas.

Jaungada eglītes noslēgumā Salatētis un pasaku varoņi novēlēja bērniem labi mācīties, būt paklausīgiem un cienīt pieaugušos. Pēc pasākuma notika jautra diskotēka. Paldies visiem skolotājiem, bērniem un tehniskajam personālam par jautriem un aizraujošiem svētkiem! Draudzīgi un jautri sagaidījām Jauno Gaiļa gadu!

gailisimg_0036img_0050img_0035img_0089img_0077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2016.

Skaista mana Tēvu zeme!

Autore: direktora vietniece audzināšanas jomā T.Kavševiča

img_0006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koris20161109_14362320161109_150633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0084

“…tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”.

(O.Vācietis)

Sagaidot Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu, Zemgales vidusskolā nedēļas garumā notika virkne pasākumu, kas veltīti Latvijai. Skola tika dekorēta Latvijas simboliem . Lāčplēša dienā skolā tika rīkotas netradicionālas sporta sacensības, kurās sacentās 5.-8.klašu skolēni. Lāčplēša kausu ieguva 5.klases komanda. Savas zināšanas par Daugavpils novadu parādīja 9.-12.klašu komandas. Visgudrākie bija 12.klases komandā.

1.-4.klašu skolēni piedalījās viktorīnā “Latvijas svētki”. Labākā bija 3.klase. Vēl skolēni, gaidot Latvijas dzimšanas dienu, piedalījās dzejoļu konkursā “Mana Latvija”. Katra klase bija sagatavojusi un noformējusi pašsacerētu dzejoli. Visiem bija dota iespēja lasīt dzejoļus iztādē.

Svinīgā nedēļa noslēdzās ar svētku koncertu “Skaista mana Tēvu zeme!”, kurā piedalījās ne tikai skolēni, bet arī pedagogi un tehniskie darbinieki. Arī šogad svinīgo pasākumu atklājām ar Latvijas valsts himnas “Dievs, svētī Latviju!” kopdziedājumu. Svētku koncertā ar dziesmām, dejām un dzeju uzstājās skolas interešu izglītības kolektīvi: 1.- 4.klašu koris – vadītāja Jeļena Andrejeva, tautas deju kolektīvs “Zemgalīte” – vadītāja Marina Meduņecka, dziedāja 5.-6.klašu vokālais ansamblis. Par koncerta noformējumu rūpējās pulciņš “Fantāzija” skolotājas Tatjanas Kavševičas vadībā. Koncertu vadīja 12.klases skolēni – Ariels Rasnačs un Elīna Baranovska.

Pašā svētku dienā, 18. novembrī, skolēniem, pedagogiem un citiem darbiniekiem bija iespēja noklausīties latgaļu dziesmas novada folkloras kopas “Dyrbyni” koncertā Demenes Kultūras namā.

21.10.2016.
Pirmklasnieku svētki
Autore: 4.klases audzinātāja Tatjana Bobiļeva
img_5342img_5352
 2016.gada 19.oktobrī Zemgales vidusskolas pašiem mazākajiem skolēniem—pirmklasniekiem – apritēja pirmās 35 skolā pavadītās dienas, tāpēc visi mazie skolēni, viņu skolotāji un vecāki tika aicināti piedalīties īpašā, šai svinīgajai dienai par godu veltītā pasākumā. Šī jau ir Zemgales vidusskolas tradīcija, kas tika aizsākta pirms vairākiem gadiem, lai mazie pirmklasnieki kādus  svētkus pavadītu kopā, iepazītu cits citu, parādītu savas prasmes.

Mazajiem skolēniem bija jāveic dažādi pārbaudījumi improvizētās mācību stundās. Vispirms bija pārbaudījums matemātikā, kurā tika pārbaudītas zināšanas skaitļošanā. Pēc tam sekoja gan latviešu valoda, kurā bija no dotajiem vārdiem jāizveido teikums, gan rakstīšana un lasīšana dzimtajā valodā, kurā vajadzēja atminēt mīklas un parādīt alfabētā, ar kuru burtu sākas tas vārds-atminējums. Mūzikas stundā bija jāuzmin populāru bērnu dziesmu nosaukumi. Mazie skolēni tika galā ar visiem pārbaudījumiem.

Apsveikt pirmklasniekus bija atnākuši arī 2. un 3.klases skolēni. Skolēni bija sagatavojuši interesantus un radošus priekšnesumus.

Pēc pārbaudījumiem svētku dalībniekus uzrunāja Zemgales vidusskolas direktora  vietniece Alla Starovoitova, vēlot daudz labu vārdu un vēlējumu mazajiem pirmklasniekiem, viņu skolotājiem un vecākiem. Katrs skolēns saņēma sertifikātu. Klasei tika uzdāvināts liels konstruktors, lai viņi varētu pavadīt kopā ārpusstundu laiku.

Lai gan mazo pirmklasnieku sirsniņās sākumā bija jūtams uztraukums un jaušami bailīgi acu skatieni,  klātesošajiem viņi pierādīja, ka pa šīm 35 dienām ir kļuvuši par pilntiesīgiem sākumskolas skolēniem, ir sadraudzējušies un ļoti daudz ko iemācījušies.

Vislielākais paldies par pasākumu 4.klases skolēniem: Alīnai Jasānei, Viktorijai Kavševičai, Ņikitam Bobiļevam un Mihailam Pastejevam. Skolēni pasākumu „Pirmklasnieku svētki”  ar savu klases audzinātāju  Tatjanu Bobiļevu vadīja pirmo reizi.

Lai mazajiem pirmklasniekiem visas pārējās dienas skolā būtu zināšanu, prasmju, draudzīguma pilnas!

28.09.2016.

Miķeļdiena Zemgales vidusskolā

Autore: Žanna Špaka, 5.klases audzinātāja

svetki

img_5209img_5227img_5255img_5229img_5288img_5231

 

 

sam_7231

 

 

 

 

 

 

 

28.septembrī Zemgales vidusskolas 1.-6.klases skolēni svinēja Miķeļdienu. Svētkus sagatavoja un vadīja 5.klases skolēni ar savu klases audzinātāju. Viņi pastāstīja visiem par Miķeļdienas tradīcijām, ticējumiem un rotaļām. Pasākuma dalībnieki piedalījās jautros konkursos un stafetēs. Skolēniem bija jāvāc ābolu raža, jāstāda kartupeļi, jāatpazīst dārzeņi, kuri atradās tumšos maisos, jāuzmin mīklas. Visu klašu skolēni veiksmīgi tika galā ar visiem konkursiem.

Un kāda Miķeļdiena bez rudens svētku  tirdziņa! Visi zemgalieši devās uz  Miķeļdienas tirdziņu. Vieni pārdeva, citi pirka. Daudz dažādu kārumu bija skolas tirdziņā: pīrādziņi un pankūkas ar dažādiem pildījumiem, saldas maizītes un kūkas, cepumi un konfektes, ābolu sula. Jautri notika tirdzniecība! Visi palika apmierināti: pārdevēji par ieņēmumiem, pircēji par precēm! Mīļš paldies visiem vecākiem par atsaucību un palīdzību tirdziņa organizēšanā.

 

09.09.2016.

  Tūrisma diena Zemgales vidusskolā
  Autore: Tatjana Kavševiča, direktora vietniece audzināšanas jomā
pargajiens
9. septembrī Zemgales vidusskolā notika Tūrisma diena. 5.- 12. klašu skolēni kopā ar klases audzinātājām devās rudens pārgājienā „Iepazīsti Zemgales ciemu!”.
Ejot dabā, mēs biežāk esam novērotāji, nevis aktīvi līdzdalībnieki. Mēs skatāmies, bet nemākam ieraudzīt, mēs dzirdam, bet neprotam pievērst uzmanību. Bija skaista, saulaina un vasarīgi silta rudens diena!  Visi priecīgi satikāmies skolā, lai dotos pārgājienā un ielūkotos mežā caur personiskiem iespaidiem, emocijām un praktisko pieredzi. Tas nozīmē, ka katram bija iespēja pieskarties koka stumbram, saklausīt vēja un putnu dziesmas, sajust meža un sveķu smaržu, pārliecināties par dzīvnieku klātbūtni meža teritorijā, vērojot vāveru apgrauztos čiekurus, koku stumbrus, dzīvnieku pēdas. Vērojām arī skudru aktīvo dzīvi skudru pūžņos, lasījām krāsainās lapas. Tā bija iespēja katram pašam atklāt – kas ir rudens mežs. Pēc tam ezera krastā tika iekurts ugunskurs un ceptas līdzi paņemtās desiņas.
1.-4.klašu skolēni devās uz privāto piemājas zoodārzu „Vidzemnieki” (Ilūkstes novada Dvietes pagastā), kur apskatīja dekoratīvos mājputnus, strausus, fazānus, pāvus, zosis un pīles, trušus un pundursivēnus. Skolēni noklausījās zoodārza viesmīlīgās saimnieces interesantos stāstus par lauku sētas „Vidzemnieki” veidošanos un  dzīvnieciņu nonākšanu tajā. Visiem bija iespēja vākt barību (zāli, ābolus) un barot strausus, zosis, trušus. Pēc interesantās ekskursijas lauku sētas atpūtas vietā tika kurināts ugunskurs, vārīta garšīga zupa un ēstas pusdienas. Pēc pārgājiena audzēkņi bija patīkami noguruši, bet gandarīti par lietderīgi pavadīto laiku, padarīto darbu un jaunajiem draugiem privātajā zoodārzā. Pateicamies Glaudānu ģimenei par sirsnīgo uzņemšanu.
31.08.2016.
Mūsu atmiņas par starptautisko vasaras nometni Novkā
Autores: Žanna Špaka, matemātikas skolotāja, Jekaterina Skogoreva, latviešu valodas un literatūras skolotāja
delegacijaNo 12.jūlija līdz 15.jūlijam mūsu skolas skolēni un skolotāji devās uz Baltkrieviju.  Margarita Kostigova, Arina Bobiļeva, Vadims Terentjevs, Aleksandrs Petkevičs, Jekaterina Skogoreva, Žanna Špaka, Jeļena Andrejeva piedalījās starptautiskajā nometnē, kuru organizēja Vitebskas apgabala Novkas vidusskola. Nometnes programma bija ļoti interesanta un piesātināta. Pēc siltas uzņemšanas un ekskursijas pa Novkas vidusskolu, nometnes dalībniekiem tika organizētas meistarklases mājturībā un baltkrievu valodā. Ar savu daiļradi iepriecināja Novkas vidusskolas vokālais ansamblis „Čistij golos”, kurā dzied gan skolēni, gan skolotāji.

Pirmajā dienā notika arī ekskursija pa Vitebsku. Mūs iepazīstināja ar Marka Šagala māju –muzeju. Bija aizraujoši un iedvesmojoši iepazīties ar mākslinieka ģimenes vēsturi un daiļrades pirmsākumiem.

Mūsu delegācija apmeklēja Vitebskas lauksaimniecības koledžu. Tās administrācija parādīja izglītības iestādes teritoriju, klases, darbnīcas, lauksamniecības tehniku, siltumnīcas. Tas viss atstāja iespaidu. Pirmā nometnes diena beidzās ar skolas planetārija apmeklējumu, kurš tika uzbūvēts mūsu sadarbības projekta laikā. Mums bija iespēja vērot kosmosa bezgalību, noskatīties sfēriskās filmas par Visumu.

Otrajā dienā mēs devāmies uz Berezinas biosfēras rezervātu. Tā platība ir 85,2 tūkstoši hektāru. Rezervāts ir radīts, lai saglabātu retas dzīvnieku un putnu sugas, kas ir ierakstītas Sarkanajā grāmatā. Berezinas biosfēras rezervāts ir iekļauts UNESCO aizsargājamo objektu sarakstā. Rezervāta teritorijā atrodas dabas muzejs. Krāšņas ekspozīcijas demonstrē Baltkrievijas faunas bagātību (170 putnu sugas un 20 dzīvnieku sugas). Ekskursijas gaitā mēs uzzinājām daudz interesantu faktu par dzīvnieku un putnu dzīvi. Bija iespēja apskatīt dzīvniekus krātiņos. Zīmīgi bija tas, ka visi šie dzīvnieki kādreiz bija savainoti un tiem šeit tika sniegta palīdzība.

Trešo dienu pavadījām sporta aktivitātēs, apmeklējām virvju pilsētiņu. Dalībniekiem bija piedāvātas 3 dažādas sarežģītības pakāpes trases. Mūsu komanda izvēlējās vissarežģītāko, kas bija 10-12 metru augstumā. Skolēni drosmīgi tika galā ar visām šķēršļu joslām.

Mūsu vizīte sakrita ar laiku, kad Baltkrievijā notiek populārais mūzikas festivāls „Slavjanskij bazar ”. Šogad šis festivāls svinēja savu 25 gadu jubileju. Mums bija iespēja apmeklēt šī festivāla  atklāšanas koncertu. Iepriecināja arī amatnieku tirdziņš, kur varējām iegādāties suvenīrus.

Gandarīti par ceļojumu un nedaudz ar skumjām sirdī atgriezāmies mājās. Ceram, ka mūsu draudzība un sadarbība ar Baltkrievijas kolēģiem turpināsies.

Lieldienas gaidot, sākumskolas skolēnu priekšmetu nedēļas pasākumi:
Aglonas bazilikas apmeklējums  Pie Svētavota
Spēle „Piedzīvojumi Zemgales džungļos”.1.-7.kl.

Sventes vidusskolas „Draugu vakars” 14.03.14.
Valentīna diena 14.02.2014.
19.novembrī Zemgales vidusskolā norisinājās konkurss „Superpuika”, kurā piedalījās 5., 6. un 7.klases (2 pārstāvji no katras klases) skolēni, kopā sacentās 6 dalībnieki. Puiši parādīja savas spējas daudzpusīgi – veidojot stāstījumu par sevi, zīmējot atklātni, atbildot uz jautājumiem utt. Visu pārbaudījumu izpilde kopumā aizņēma 1 stundu. Pēc žūrijas lēmuma 2. vietu ieguva Rihards Žalnerčiks (5.klase) un Vjačeslavs Liepiņš (6.klase), 1.vietu ieguva Ruslans Lazdovskis (7.klase). Līdzjutēji ar sajūsmu vēroja konkursa procesu. Apsveicam konkursa uzvarētājus!
„Jauno tehniķu dienas ” Rēzeknē 10.11.2013.
 
Zīda apgleznošana ar krāsām           Skolēni izjūt elektrisko strāvu
  
11.09.13. 10.klases skolēnu Iesvētīšanas vakars
 
 
29.05.13 Sporta diena
  
Meža un dārza dienas 2013
    
10.05.13 Mātes dienai veltīts koncerts.
  
Sagatavošanās Mātes dienai
   
Parlamenta vēlēšanas 30.04.13.
    
Daugavpils novada skolu 1.-9.klašu tautas deju kolektīvu skate  25.04.13.
    
Konkurss “Esi neatkarīgs!” 18.04.13.
  
Meteņi.15.03.13.
  
Absolventu tikšanās vakars 02.02.13.
   
Zemgales princese 18.01.13.
  
“Pop clip” 7.12.12
  

9.11.2012.Konkurss „Superpuika”.
  
22.10.2012. Augļi bērniem
18.10.2012. Mēs tagad esam pirmās klases skolēni
     
28.09.2012.  Radošo darbu izstāde „Rudens veltes”.
     

18.09.2012. Tikšanās ar Daugavpils pilsētas un novada policijas pārvaldes inspektoriem.
    

23.02.2012.foto konkurss
   
Dieva pirksts šim saulrietam noteikti ir pielikts
16.02.2012. Meteņi
14.02.2012. Valentīna diena 
15.11.2011.
 
4. oktobrī Zemgales vidusskolas komanda piedalījās Daugavpils novada fubola
 sacensībās starp  9. un 8. klašu skolēniem  un septiņu komandu
 konkurencē ieņēma
 1. vietu.
Komandas sastāvs:
Arvīds Dimiņš, Jevgēnijs Dubovskis, Jevgenijs Kostigovs,
 Ainārs Friliņš, Andžejs Sterenovičius, Leonīds Dusiks,
 Josifs Rasnačs, Andžejs Žalnerčiks, Aleksandrs Dimiņš.
29.09.2011 Rudentiņš, bagāts vīrs
16.09.2011.Tūrisma diena „Zelta rudens”.
1.-3.kl „Jautrie starti”
    
10.09.2011. Sarkanais krusts.