Bibliotēka

Adrese: Briģenes ielā 2, Demenes pagasts
Tālrunis: 65476707
Bibliotēkas vadītāja: – Jeļena Sterlāne
E-pasts:  jelena.sterlane@demene.lv

 

Reglaments

Demenes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Demenes pagasta bibliotēkas datoru izmantošanas noteikumi

Bibliotēkas darba laiks

Demenes pagasta bibliotēka
Briģenes ielā 2, Demene, Demenes pag., Daugavpils novads, LV 5442
Kumbuļu grāmatu ārējās izsniegšanas punkts
Upes 6, Kumbuļi, Demenes pag., Daugavpils novads, LV 5442
Pirmdiena – 10.00-19.00

Otrdiena – 10.00-19.00
Trešdiena – 10.00-19.00  
Ceturtdiena – 10.00-19.00
Piektdiena – 10.00-19.00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

12:00 – 13:00 pusdienu pārtraukums

∗  Metodiskā diena – kursu, semināru gadījumā slēgts!

Mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena

Pirmdiena – 13.00-17.00
Otrdiena – 8.00-17.00
Trešdiena – 8.00-17.00
Ceturtdiena – 8.00-17.00
Piektdiena – 8.00-17.00
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas

 

 

Ar bibliotēkas jaunumiem var iepazīsties:
https://www.facebook.com/demenesbiblioteka

Biblioteka.lv

Ja zināt, kāda grāmata Jums nepieciešama, Jūs varat ieskatīties elektroniskajā katalogā un pārliecināties, ka tāda ir Demenes pagasta bibliotēkā. Atvērt mājas lapu http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/

un Kumbuļu ārējas izsniegšanas punkta grāmatas var atrast šeit: naujene.bibliotēka.lv/Alise/lv

Lai veicas!

Vispārīgā informācija
Demenes pagasta bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2003.gada 9.oktobrī.
Bibliotēkas reģistrācijas apliecība Nr.73.
Bibliotēku reģistra numurs BLB0073.
Demenes pagasta bibliotēka  akreditēta 2009.gada 14.oktobrī, bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes statuss. Atkārtoti akreditēta 2016. gada 14. decembrī. Izsniegta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 673A.

Demenes bibliotēka dibināta 1923.g. No 1987.g. pagasta bibliotēkai pieder plašākas telpas jaunajā kultūras nama ēkā.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir apmierināt jebkura lietotāja pieprasījumu pēc informācijas, nodrošināt visiem Demenes pagasta iedzīvotājiem brīvu literatūras saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu.

 • Lietotāju skaits uz 2018.g. 1. janvāri – 286
 • Apmeklējums 2017.g. – 5361
 • Izsniegumu skaits 2017.g. – 7723
 • Krājums uz 2018.g. 1. janvāri – 7395.

Demenes pagasta bibliotēkas piedāvājums 

 • Demenes pagasta bibliotēka 2018.gadā abonē:  Praktiskais latvietis, Ievas dārzs, Ievas māja, Латгалес Лайкс, Лилит, Дарья, МК Латвия, Люблю, Семеро с ложкой,   Домашний, О чем вам не говорят врачи.
 • Grāmatas, periodiku, audioierakstus;
 • Izziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam;
 • Novadpētniecības materiālus;
 • Datora un interneta izmantošana;
 • Dokumentu printešana, kopešana;
 • Apmācībās datoru izmantošanas pamatiem, informācijas meklēšanai;
 • SBA pakalpojumi;
 • Izstādes;
 • Literāri izglītojoši pasākumi;
 • Ekskursijas;
 • Iespieddarbu apmaiņa ar citām bibliotēkām;
 • Demenes bibliotēkas bibliotekāro stundu piedāvājums 2018
 • Piekļuve bezmaksas datu bāzēm: www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēkai, Nacionālās bibliotēkas datu bāzei, reģiona elektroniskajam kopkatalogam.

Demenes pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2018.gadā

 • Demenes pagasta bibliotēka 2018.gadā abonē:  Praktiskais latvietis, Ievas dārzs, Ievas māja, Латгалес Лайкс, Лилит, Дарья, МК Латвия, Люблю, Семеро с ложкой,   Домашний, О чем вам не говорят врачи.
Grāmatas
Latviešu valodā Krievu valodā
Marts 2018 Marts 2018

 

 

 

 

 

Demenes pagasta bibliotēkas darba plāns

Pasākumu plāns 2018. gadam

Atskaites par Demenes pagasta bibliotēkas darbu

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2017.gadā

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2016.gadā
Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2015.g.
Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2014.g.

Informācija par Demenes pagasta bibliotēkas darbu 2013. g.