Demenes pagasta bibliotēkas pasākums bērniem “Latvijas daba”.

9.novembrī Demenes pagasta bibliotēkā viesojas Demenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Daudzi bērni bija pirmo reizi bibliotēkā. Tā, ka tēma bija veltīta Latvijas dabai, bērniem bija arī savs “mājas darbs” – uzzīmēt savu mīļāku dzīvnieku. Bērni pastatīja par dzīvniekiem, pēc tam piedalījās nelielā viktorīnā, kuras laika viņi atbildēja uz jautājumiem, ka uzvesties pārgājiena laikā, ka pasargāt dabu apkārt sevi, parādīja savas labās zināšanas par dzīvnieku pasauli. Pēc tam bija iepazīšanas ar bibliotēkas bērnu stūrīti, katrs varēja pašķirstīt grāmatu lappuses, paspēlēt spēlēs un zīmēt uz speciālas tāfeles. Nobeigumā bērni saņem dāvana no bibliotēkas mazas grāmatiņas par dabu, lai veicināt interesi par lasīšanu un par dabu. Pasākums norit eja jautrā noskaņojuma un bērni apsolīja nākt vel un vel uz bibliotēku

Pateicamies Daugavpils novada domei un Demenes pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.