Demenes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas Katoļu baznīcas iesvētīšanas 25. gadadiena