Nomas izsole telpai

05.07.2018. plkst. 9.00
Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē
Rakstiska (pirmā)tiek pārdots
Nomas izsole telpai, c. Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra numurs: 44660010353001
Platība: Nomas objekta- nedzīvojamās telpas platība 14.4 m2
Sākotnējā cena: Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN) - 4.82 EUR (četri euro 82 centi), izsoles solis - 0.50 EUR (nulle euro 50 centi) EUR
Pieteikties izsolei var līdz 04.07.2018. Ar noteikumiem var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomā/Nomas tiesību izsoles

No 28.06.2018. līdz 04.07.2018. plkst. 16:30 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- pirmdien no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 un piektdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas Ilze Raščevska 65476739, 26357842, Kornēlija Gailīte 29412676
Nomas objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties pa tālr. 65407602, mob. 29468465 ar Demenes pagasta pārvaldes vadītāju Valentīnu Gadzāni.

Noteikumi

karte nav atrasta