Kontakti

DEMENES PAGASTA PĀRVALDE
Briģenes iela 2 , Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442
Reģ.Nr. 90000064227
e-pasts: parvalde@demene.lv

Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Mobilais 
Pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne valentina.gadzane@demene.lv 65407602 29468465
Lietvedības pārzine Ruta Pavlova parvalde@demene.lv 65407682 28328393
Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centra sekretāre Jeļena Elksniņa jelena.elksnina@demene.lv 65475050 28605165
Galvenā grāmatvede Zilgme Škutāne zilgme.skutane@demene.lv 65476700 28600183
Grāmatvede Irina Romanovska irina.romanovska@demene.lv 65476701
Grāmatvede Alīna Kučinska alina.kucinska@demene.lv 65476701
Grāmatvede Jevgeņija Ļisovska jevgenija.lisovska@demene.lv 65429940
Inspektore – kasiere Anna Meņšikova anna.mensikova@demene.lv 65476702
Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Regīna Tamane regina.tamane@demene.lv 65429952 26381526
Sociālais darbinieks Svetlana Barkovska svetlana.barkovska@demene.lv 65476703
Sociālais darbinieks Inna Suvorova inna.suvorova@demene.lv 65475051
Komunālā dienesta vadītājs Viesturs Valainis viesturs.valainis@demene.lv 65476706 26100191
Komunālā dienesta mehāniķis Pjotrs Šilvāns 65471888 28603681
Zemes lietu speciālists Tatjana Veļičko tatjana.velicko@demene.lv 65476705 22041640
Kultūras nama direktore Olga Zaikovska olga.zaikovska@demene.lv 65476708 28380238
Demenes pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena Sterlāne jelena.sterlane@demene.lv 65476707
Jaunatnes lietu speciāliste Jolanta Morozova jolanta.morozova@demene.lv 65429951
Sporta organizators Antons Barkovskis 22320848
Skrudalienas bāriņtiesas Lilija Terentjeva lilija.terentjeva@demene.lv 65429941
Zemgales vidusskolas direktors Aleksandrs Petkevičs zemg.vsk@inbox.lv,
skola@demene.lv
65471763 29545098
Zemgales vidusskolas skolotāju istaba Alla Starovoitova 65471757
Daugavpils novada lauku attīstības konsultants Ņina Sisa nina.sisa@llkc.lv 28303670