Nomas izsole telpai , c. Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra nr.: 44660010353001 Sākotnējā cena: EUR Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN) - 4.82 EUR (četri euro 82 centi), izsoles solis - 0.50 EUR (nulle euro 50 centi)
Platība(m2): Nomas objekta- nedzīvojamās telpas platība 14.4 Nolikums
Izsole notiks 05.07.2018. plkst.9.00 Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē. Pieteikties izsolei līdz 04.07.2018.