Zemgales katoļu baznīcas iesvētīšanas 10. gadadiena

4. septembrī Demenes pagastā svinēja  Zemgales Romas katoļu baznīcas iesvētīšanas 10. gadadienu. Zemgales baznīcā notika garīgās mūzikas koncerts, kurā vienojās Demenes, Silenes un Daugavpils Jaunavas Marijas (Dievmātes) bezvainīgās ieņemšanas katoļu draudžu kori. Baznīcas pagalmā varēja iepazīties ar fotoizstādi „No Zemgales stacijas līdz Zemgales Romas katoļu baznīcai”.

Todien notika arī Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska vizitācija. Bīskaps apsveica visus klātesošos ar svētkiem, skolēniem un studentiem deva Dieva svētību, novēlēja, lai ir izturība un labas sekmes. Vairāk kā 10 bērni no bīskapa rokām saņēma iestiprināšanas sakramentu.

Regīna Beinaroviča par godprātīgu un nozīmīgu ieguldījumu Zemgales Romas katoļu baznīcas attīstībā un saglabāšanā saņēma pateicību no Romas pāvesta.

Zemgales draudzi, prāvestu Vjačeslavu Rosļaku un bīskapu šajā dienā sveica Zemgales draudzes padome, Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne, Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Demenes draudzes pārstāvji.

Fotogalerija